en | es

Buscar empleo  relacions

¿Buscas empleo de relacions? Tenemos 814 empleos vacantes de relacions, elige las ofertas de empleo que mejor se adapten a tu perfil en nuestra bolsa de trabajo. Tenemos puestos vacantes en poblaciones como Puigcerdà Barcelona Madrid Olot y en Girona.

Otras personas que buscaban empleo de  relacions también han buscado por  relacions laborals.

Ejemplos de búsqueda:  comercial · engineering · prensista · inmobiliario · auxiliar de archivo · analista · comercial · customer · responsable · distribuidor  [+]
Empresa

Per incorporar a Serveis Centrals del c/Garrotxa de Girona estem cercant una persona que ocupi la vacant de suport a recepció. La  seva missió és vetllar per què l’atenció telefònica i la recepció de les oficines centrals sigui òptima i proporcionar informació i assistència als usuaris del servei.   Funcions a desenvolupar: Gestió de les trucades telefòniques i de la centraleta optimitzant les prestacions de la mateixa. Gestió del correu ordinari/postal, del correu electrònic i registre de documentació, entrades i sortides. Fotocòpies i enquadernacions. Gestió de les eines i màquines optimitzant les prestacions. Control de l’estoc de material d’oficina i consumibles. Control diari de l’agenda de sales i de l’ús que se’n fa i oferir suport i vetllar per tal de que les sales de Garrotxa estiguin sempre a punt Oferir suport  als usuaris en les connexions per videoconferència i en l’ús de l’ordinador i del projector usats en les sales. Agenda de vehicles i control d’ús,  gestió de claus dels vehicles adscrits a recepció. Suport a tots els  departaments de serveis centrals en les tasques pròpies de recepció i suport administratiu Imprimir amb vitalitat tota la informació que passi per les seves mans i realitzar una correcta derivació interna i externa. Suport administratiu als cursos impartits en els espais oficines garrotxa. Revisió i repartiment diari de la documentació de les gavetes de Gerents/Direcció   Perfil competencial: Capacitat de planificació i organització Capacitat de resoldre problemes i prendre decisions de forma àgil i eficaç. Bona capacitat per les relacions interpersonals. Orientació al client (intern/extern)   S’ofereix: Contracte al 100% de la jornada Horari: en torn de matí de 8:00h a 15:30h (flexibilitat horària per fer alguna tarda) Incorporació:  Immediata   Valorable CFGS  Administració i Finances, recomanable CFGM Administració o Secretariat Valorable disposar d’experiència. Valorable coneixement de registres electrònics i de sistemes d’arxiu Valorable domini de programes de gestió, molt especialment agendes compartides del programari Outlook És imprescindible domini de Word, Excel i ús d’internet. És imprescindible domini d’algun sistema de centraleta telefònica. Domini del català i castellà, tant parlats com escrits.  

Suport a Recepció Girona 07-12-2017
Empresa

Seleccionamos un Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas para incorporarse de forma temporal en nuestra institución. Sus principales funciones serán: Como Técnico de Carreras Profesionales: - Entrevista personal con alumnos y antiguos alumnos para crear perfil laboral de cara a identificar intereses y objetivo profesional. - Asesoramiento y formación al alumno para la búsqueda de empleo (elaboración de CV, entrevistas, dinámicas de grupo, test, redes profesionales y sociales...) - Intermediación entre alumnos candidatos y empresas: Bolsa de Prácticas y Bolsa de Empleo. - Gestión de la firma de los anexos y proceso administrativo asociado. - Organización de Encuentros Universidad-Empresa y Foros de Empleo. Colaboración en eventos del departamento y de la Universidad. Como Relación con Empresas - Visitas comerciales a empresas con el objetivo de generar nuevos convenios y buscar nuevas ofertas de prácticas, empleo y otros programas del departamento. - Mantener la buena relación con las empresas existentes para ampliar las posibilidades de colaboración - Abrir nuevas oportunidades de negocio con las empresas con las que mantenemos relación.Se requiere: - Conocimiento del mercado laboral. - Experiencia realizando entrevistas laborales y que domine los procesos de búsqueda de empleo. - Capacidad comercial - Buen nivel de inglés. - Disponibilidad a movilidad entre sedes. - Estudios Superiores.

Técnico de Carreras Profesionales. Madrid 05-12-2017
Empresa

Pel Servei Terapèutic de Fundació Gentis necessitem incorporar a un/a Terapeuta Familiar per les comarques de La Garrotxa i Ripollès (Girona) El seu objectiu serà el de desenvolupar de manera estructurada i prèviament organitzada la intervenció terapèutica, per tal d'aconseguir els objectius terapèutics de les famílies i usuaris/es del servei. Funcions a desenvolupar: Teràpia familiar breu. Treball centrat en les relacions que s’estableixen entre els membres d’una família i la pròpia dinàmica. Concebre les conductes simptomàtiques en funció del sistema de referència (família, servei). Avaluar la disposició i capacitat del sistema de referència per al canvi. Poder identificar i revisar la transmissió de pautes multigeneracionals. Avaluar l'eficàcia de les pròpies intervencions i explorar possibles alternatives. Oferir atenció psicoterapèutica especialitzada dirigida a tenir cura de la salut, la qualitat de vida i el benestar de les famílies. Oferir un espai de consulta i assessorament a les famílies, en diferents moments del cicle vital que provoquen malestar o inquietud i dificulten el desenvolupament personal i familiar . Cooperar amb els membres de la família en el moment de crisi per a potenciar canvis profunds que permetin obrir noves possibilitats i alternatives aconseguint una organització familiar més participativa. Oferir un espai de trobada per les parelles o famílies amb fills, que es trobin en un procés de separació o divorci. Esdevenir un agent de prevenció a través de la intervenció amb les famílies. Coordinar-se, de manera interdisciplinària, amb altres professionals, mitjançant el treball en xarxa, per tal de fixar línies psicosocio-educatives comuns d’actuació, i vetllar pel seu compliment. Fer les derivacions pertinents a professionals més especialitzats. Participació en l’elaboració de projectes i programes de l’Entitat. S’ofereix: S’ofereix contracte al 100% de la jornada fins a 31/12/2017, però amb possibilitat de continuar. Horari: matins o tardes (preferentment de tardes) Categoria: Llicenciat-da cicle NO continuat Incorporació immediata   Perfil competencial: Capacitat d’analitzar i solucionar problemes. Capacitat d’organització i planificació. Capacitat d’adaptació a diferents situacions. Capacitat de comunicar-se amb eficàcia individualment i/o en grup. Capacitat d’escolta activa i empatia. Altres Requisits: Llicenciatura en Psicologia (imprescindible) i formació en Teràpia breu sistèmica i familiar. Imprescindible experiència mínima d’1 any com a terapeuta familiar. És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards. Valorable coneixement de la xarxa de serveis socials i de salut. Disposar de carnet de conduir i vehicle propi. Disponibilitat per fer desplaçaments per les comarques de la Garrotxa i Ripollès En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Terapeuta familiar olot/Ripoll Olot 21-11-2017
Empresa

Adecco Manresa està seleccionant personal per cubrir suplències, vacances en entitad finançera a Puigcerdà. Se requiere: - Grau finalitzat en economia, relacions laborals, Ade, o similar - Experiència en banca, almenys 6 mesos - Disponibilitat per realitzar suplències Se ofrece: - Contractes temporals de duració indeterminada. Hi ha la possibilitat d´anar realitzant diverses substitucions.

Personal per a la Banca Puigcerdà Puigcerdà 22-09-2017
Empresa

El teu àmbit professional són els RRHH? T'agrada establir relacions comercials? Si t'agraden els reptes i tensiniciativa, constància, orientació al client i a l'assoliment d'objectius, aquesta és la teva oportunitat. Vine a formar part del nostre projecte; amb nosaltres podràs desenvolupar les teves capacitats comunicatives i de gestió, per donara conèixer els nostres serveis de RRHH a la comarca.-Experiència realitzant tasques en el sectorde recursos humans, preferiblement dins l'àrea comercial. -Vehicle propi. -Capacitat de comunicació, orientació a objectius, orientació al client, treball en equip i actitud proactiva. -Residència al Vallès Oriental.

Gestor Comercial RRHH Barcelona 20-09-2017
Empresa

El nostre client és una important Fundació d’àmbit de la cultura catalana Busquem un professional dinàmic, creatiu, innovador i empàtic que gestioni la conceptualització i execució de l’estratègia de comunicació (ON i OFF) i de màrqueting de la Fundació. Ha de ser un professional enfocat a resultats i a incrementar l’impacte social de la Fundació, mitjançant entre altres, de la creació i desenvolupament de l´estratègia digital. Tasques principals: •Definició, execució i seguiment del pla de comunicació i màrqueting de la Fundació i de una editorial i Museu depenent d´ella. •Conceptualització i execució de l’estratègia digital amb l’objectiu de ser referents al sector cultural. •Redacció i enviament de continguts: notes de premsa, premis, invitacions, presentacions, articles, catàleg, continguts patrocinats, encàrrecs de la directora… •Edició de materials gràfics. •Actualment, manteniment del web, i a mig termini, liderar el procés de creació dels nous webs de la Fundació, l’Editorial i el Museu. •Redacció i edició dels newsletter i altres campanyes d’email màrqueting com ara la convocatòria de premis a través del butlletí electrònic. Mailchimp. •Coordinació del clipping dels impactes on i off line (una agència proveeix les notícies). •Relació amb periodistes, prescriptors i líders d’opinió •Organització d’actes. •Definició i anàlisi d’indicadors (kpi´s) •Elaboració de campanyes publicitàries i redaccionals de l’activitat de la Fundació i de l´editorial.. •Relació i negociació amb les agències i consultories de comunicació.Requisits i competències: •Llicenciatura en Comunicació, relacions públiques i màrqueting •Formació en Social Media i/o Màrqueting Digital •Coneixement dels mitjans de comunicació catalans, especialment pel que fa a contactes del món cultural i social. •Nivell D de català. •Nivell first certificate d´anglès •Experiència mínima de cinc anys en departaments de comunicació •Coneixement i experiència de les eines: Mailchimp, Google Analytics, WordPress o Drupal i campanyes de paid media en rss. •Persona amb un alt grau de sensibilitat social. •Persona estable i que cerqui implicar-se en un projecte de llarg recorregut.

Responsable de Comunicació Barcelona 14-09-2017
Empresa

- Suport a alumnes, professors i personal - Manteniment informàtic - Resolució d’incidències - Possible participació en tasques de desenvolupament web, programació i bases de dades- Coneixements microinformàtica - Coneixements de connectivitat i xarxes - Coneixement de servidors Microsoft - Coneixement de serveis d’internet - Coneixements de programació i bases de dades - Coneixements d’Office - Es valorarà coneixement de Moodle - Es valorarà coneixements de SIGMA - Es valorarà coneixements d’Alfresco - Es valoraran coneixements en aplicacions de disseny - Bilingüe català i castellà - Anglès mínim nivell de lectura - Habilitat per a les relacions interpersonals

Informàtic (Enginyer Tècnic/Cicle Formatiu Grau Superior) Barcelona 14-09-2017
Empresa

Resumen Es busca un gestor de projectes senior amb perfil tecnico-comercial per a incorporar-se a la Innovation Business Unit de Smart Cities and Regios d'i2CAT. Principalment treballarà en la coordinacio d'algunes inciatives de l'estratègia SmartCAT de la Generalitat relacionades amb l'àmbit de l'Internet of Things i les solucions innovadores per a Smart Cities i Smart Regions. També donarà suport a la responable de l'àrea en les relacions estratègiques amb organismes internacionals, els patrons de la Fundació i en general s'encarregarà de la gestió dels projectes amb grans empreses i institucions.  Es proposa un entorn de treball jove i dinàmic, i es donarà un grau d'autonom ...

Gestor de projectes Senior (IoT i Smart Cities) Barcelona 09-09-2017
Empresa

En dependència directa de la Direcció de la Federació, serà l'encarregat de la gestió i seguiment de les següents tasques: * Comunicació: elaboració dels reculls de premsa del sector, elaboració del newsletter, contacte amb els diferents mitjans (especialitzats i generalistes) , seguiment i actualització de la pàgina web, impuls i creació d'articles d'opinió. * Organització d'esdeveniments: proposta i preparació d'actes del sector de transport de viatgers. Entre els actes es troben l'organització de jornades específiques sobre un tema en concret, així com congressos del sector. * Objectiu: posicionament del sector. * Relacions públiques: recolzament en l'elaboració d'escrits dirigits a autoritats i per a esdeveniments concrets. * Formació: Impulsar cursos de formació per als associats a la Federació en matèries de l'àmbit de transport de viatgers. * Acords de col·laboració amb proveïdors i entitats. * Assistència a reunions diverses recolzant a la Direcció. Entre d'altres destacar: reunions amb l'Ajuntament de Barcelona, Autoritats territorials del transport, Departament de Territori i Sostenibilitat.   * Tipus de relació professional: Contracte * Tipologia de contracte: Temporal * Durada de contracte: 1 any, possibilitat de conversió en indefinit * Nú Hores setmanals: 40 * Horari: Jornada partida * Retribució bruta anual: 25.000 Euros * Categoria professional: Tècnics superiors i assimilats * Formació reglada requerida: o Grau en Ciències Socials i Jurídiques o o Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques * Experiència prèvia: Sí * Temps d'experiència: <1 * Coneixements informàtics: o Plataformes mailchimp,  wordpress, etc. * Competències personals més desenvolupades: o Creativitat o  Orientació al Client o  Comunicació o  Orientació Estratègica * Idiomes: o Anglès - Avançat o Castellà - Avançat o Català - Avançat

71223 - Responsable comunicació Barcelona 05-09-2017
Empresa

Empresa de Sallent, necessita incorporar un perfil d'aplicador de programa RP. La persona seleccionada, haurà d'instaurar el programa als diferents departaments de l'empresa i assessorar al client. Realitzarà tasques comercials, com visitar clients, fer demostracions del producte i ensenyar el seu funcionament.- Estudis de Grau empresarial o ADE - Imprescindible ser coneixedor delmónempresarial i el seu funcionament - Conèixer molt bé les diferents àrees de l'empresa. Ha de saber de gestió empresarial. - Disponibilitat per viatjar per tot Catalunya. La feina comporta anar a visitar el client a la seva empresa, per tantdesplaçar-seesvital per aquest lloc de treball. - Persona dinàmica i empàtica, amb dots per a les relacions humanes. - Alta capacitat d'aprenentatge. La persona seleccionada, haurà de ser capaç d'absorbiruna gran quantitat de coneixements, sobre el programa RP que és complex.

Assessor Tècnic - Instaurador de RP Barcelona 29-08-2017