en | es

Buscar empleo  relacions

¿Buscas empleo de relacions? Tenemos 803 empleos vacantes de relacions, elige las ofertas de empleo que mejor se adapten a tu perfil en nuestra bolsa de trabajo. Tenemos puestos vacantes en poblaciones como Barcelona Madrid y en Sant Cugat del Vallès.

Otras personas que buscaban empleo de  relacions también han buscado por  relacions laborals.

Ejemplos de búsqueda:  mechanical · veterinario · 1974 · residencias · acompanante escolar · ingeniero · preferentemente · despacho de abogados · mantenimiento · mechanical  [+]
Empresa

El teu àmbit professional són els RRHH?   T'agrada establir relacions comercials?   Si t'agraden els reptes i tens iniciativa, constància, orientació al client i a l'assoliment d'objectius, aquesta és la teva oportunitat.   Vine a formar part del nostre projecte; amb nosaltres podràs desenvolupar les  teves capacitats comunicatives i de gestió, per donar a conèixer els nostres serveis de RRHH a la comarca. * Experiència realitzant tasques en el sector de recursos humans, preferiblement dins l'àrea comercial. * Vehicle propi. * Capacitat de comunicació, orientació a objectius, orientació al client, treball en equip i actitud proactiva. * Residència al Vallès.

Gestor Comercial RRHH Sant Cugat del Vallès 27-07-2017
Empresa

Seleccionamos un Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas para incorporarse en nuestra institución. Sus principales funciones serán: Como Técnico de Carreras Profesionales: - Entrevista personal con alumnos y antiguos alumnos para crear perfil laboral de cara a identificar intereses y objetivo profesional. - Asesoramiento y formación al alumno para la búsqueda de empleo (elaboración de CV, entrevistas, dinámicas de grupo, test, redes profesionales y sociales...) - Intermediación entre alumnos candidatos y empresas: Bolsa de Prácticas y Bolsa de Empleo. - Gestión de la firma de los anexos y proceso administrativo asociado. - Organización de Encuentros Universidad-Empresa y Foros de Empleo. Colaboración en eventos del departamento y de la Universidad. Como Relación con Empresas: - Visitas comerciales a empresas con el objetivo de generar nuevos convenios y buscar nuevas ofertas de prácticas, empleo y otros programas del departamento. - Mantener la buena relación con las empresas existentes para ampliar las posibilidades de colaboración. - Abrir nuevas oportunidades de negocio con las empresas con las que mantenemos relación.Se requiere: - Conocimiento del mercado laboral. - Experiencia realizando entrevistas laborales y que domine los procesos de búsqueda de empleo. - Capacidad comercial. - Buen nivel de inglés. - Disponibilidad a movilidad entre sedes. - Estudios Superiores.

Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas (Interinidad) Madrid 17-07-2017
Empresa

Seleccionamos un Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas para incorporarse en nuestra institución. Sus principales funciones serán: Como Técnico de Carreras Profesionales: - Entrevista personal con alumnos y antiguos alumnos para crear perfil laboral de cara a identificar intereses y objetivo profesional. - Asesoramiento y formación al alumno para la búsqueda de empleo (elaboración de CV, entrevistas, dinámicas de grupo, test, redes profesionales y sociales...) - Intermediación entre alumnos candidatos y empresas: Bolsa de Prácticas y Bolsa de Empleo. - Gestión de la firma de los anexos y proceso administrativo asociado. - Organización de Encuentros Universidad-Empresa y Foros de Empleo. Colaboración en eventos del departamento y de la Universidad. Como Relación con Empresas: - Visitas comerciales a empresas con el objetivo de generar nuevos convenios y buscar nuevas ofertas de prácticas, empleo y otros programas del departamento. - Mantener la buena relación con las empresas existentes para ampliar las posibilidades de colaboración. - Abrir nuevas oportunidades de negocio con las empresas con las que mantenemos relación.Se requiere: - Conocimiento del mercado laboral. - Experiencia realizando entrevistas laborales y que domine los procesos de búsqueda de empleo. - Capacidad comercial. - Buen nivel de inglés. - Disponibilidad a movilidad entre sedes. - Estudios Superiores.

Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas (Interinidad) Madrid 17-07-2017
Empresa

Atenció a persones amb dificultats per satisfer les necessitats de la seva vida quotidiana, ja siguin funcionals, d'organització o de convivència: - Cura i control de l'alimentació. - Cura de la salut i control de la medicació. Recolzament en la higiene i cura personal. - Control de les incidències o símptomes que afectin les persones usuàries i comunicació d'aquestes, si escau, a l'equip interdisciplinari. - Utilització d'aparells tècnics i de mobilització. - Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l'habitatge. - Comunicar les incidències i símptomes que afectin els usuaris/es que puguin tenir importància per a la resta de professionals de l'equip per millorar l'atenció a l'usuari/a. - Estimulació i treball de les capacitats dels usuaris/es per retardar-ne el deteriorament i potenciar la seva autonomia personal. - Establir una bona comunicació i escolta amb la persona atesa i la seva família o persones de referència. - Assessorament i ensinistrament en l'aprenentatge d'hàbits. - Facilitar pautes d'auto-observació del propi estat de salut. - Motivació de la persona mitjançant la participació en diverses activitats. - Potenciació de les relacions humanes, socials i interpersonals. - Observació, detecció i comunicació de canvis en l'entorn o en la situació de les persones ateses. Prevenció de possibles situacions de risc. - Gestió de la documentació i coordinació a nivell individual i de grup. * Tipus de relació professional: Contracte * Tipologia de contracte: Temporal * Durada de contracte: De 1 a 3 mesos * Núm. Hores setmanals: 37 * Horari: matins i/o tardes * Retribució brut anual: 15150,80 * Categoria professional: Tècnic Auxiliar * Formació reglada requerida: CFG Mig - Titulació oficial a l’àmbit sociosanitari: Certificat de Professionalitat d'atenció sociosanitària e * Experiència prèvia: Sí * Temps d'experiència: <1 * Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Empatia, Orientació al Client, Compromís amb l'Organització, Iniciativa * Idiomes: Castellà - Avançat, Català - Bàsic

70894TB/SCT - Personal Atenció Sociosanitària per a treballar al Servei Atenció Domiciliària Barcelona 12-07-2017
Empresa

LA FEINA A REALITZAR SERÀ: Com a contingut bàsic: -Preparació completa de sol·licituds de subvenció a administracions públiques i entitats privades. -Gestionar les diferents fases dels processos de gestió del projecte (requeriments diversos, justificacions, preparació d'annexos, instàncies, ...) -Gestionar informació del projecte en bases de dades. -Fer seguiment de contactes i relacions amb interlocutors tècnics i administratius de les administracions públiques relacionades amb el projecte. -Suport en l'laboració de materials diversos necessaris pel projecte (dossiers, formularis, memòries, informes de seguiment,...) -Fer gestions telefòniques relacionades amb el projecte (generació de contactes, concertació de visites,...) -El treball es desenvolupa en un entorn de treball en equip i aprenentatge continuat. - S'estimulen i accepten les iniciatives dels professionals. Es fomenta la millora i desenvolupament de les capacitats dels professionals. Es participa en el funcionament i evolució de l'Àrea. LES COMPETÈNCIES, REQUERIMENTS NECESSARIS SÓN: -Experiència en funcionament d'ONLs i gestió de projectes socials. -Experiència en funcions administratives relacionades en la gestió de projectes. -Experiència en la presentació i seguiment de subvencions a l'Administració pública i a entitats privades. -Es valorarà experiència en gestió de projectes a nivell internacional. -Autonomia i elevada capacitat d'organització personal -Flexibilitat per l'assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb els projectes -Capacitat d’iniciativa i creativitat -Capacitat, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat -Orientació al resultats -Alta capacitat d'adaptació -Persona molt responsable i compromesa -Domini del cicle de gestió de projectes socials -Coneixement de les estructures i procediments habituals de funcionament de les administracions públiques en relació a les ONL -Nivell molt alt de redacció, formulació i síntesi en català i castellà. * Tipus de relació professional: Contracte * Tipologia de contracte: Temporal * Durada de contracte: Contracte inicial fins Desembre de 2017 * Núm. Hores setmanals: 40 * Retribució bruta anual: 20.514,84 euros * Categoria professional: Oficial de 1ª * Formació reglada requerida: Diplomatura o Grau en Gestió i Administració Pública * Experiència prèvia: Sí * Temps d'experiència: 1-3 * Coneixements informàtics: Domini del paquet ofimàtic OFFICE * Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Empatia, Compromís amb l'Organització, Iniciativa * Idiomes: Català - Avançat, Castellà - Avançat

70828 - Tècnic/a de Gestió de Col·laboracions Públiques al Departament de Col·laboracions Institucio Barcelona 22-06-2017
Empresa

Seleccionamos un Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas para incorporarse en nuestra institución. Sus principales funciones serán: Como Técnico de Carreras Profesionales: - Entrevista personal con alumnos y antiguos alumnos para crear perfil laboral de cara a identificar intereses y objetivo profesional. - Asesoramiento y formación al alumno para la búsqueda de empleo (elaboración de CV, entrevistas, dinámicas de grupo, test, redes profesionales y sociales...) - Intermediación entre alumnos candidatos y empresas: Bolsa de Prácticas y Bolsa de Empleo. - Gestión de la firma de los anexos y proceso administrativo asociado. - Organización de Encuentros Universidad-Empresa y Foros de Empleo. Colaboración en eventos del departamento y de la Universidad. Como Relación con Empresas - Visitas comerciales a empresas con el objetivo de generar nuevos convenios y buscar nuevas ofertas de prácticas, empleo y otros programas del departamento. - Mantener la buena relación con las empresas existentes para ampliar las posibilidades de colaboración - Abrir nuevas oportunidades de negocio con las empresas con las que mantenemos relación.Se requiere: - Conocimiento del mercado laboral. - Experiencia realizando entrevistas laborales y que domine los procesos de búsqueda de empleo. - Capacidad comercial - Buen nivel de inglés. - Disponibilidad a movilidad entre sedes. - Estudios Superiores.

Técnico Carreras Profesionales y Relación con Empresas Madrid 16-06-2017
Empresa

Seleccionem per gestoria del centre de Barcelona un/a graduat/da laboral o ADE perquè gestioni les altes, baixes, IT's, liquidacions etc. de la cartera de clients. La persona haurà d'acreditar experiència en gestories i estar acostumada a un gran volum de treball.Imprescindible haver treballat en gestories i tenir coneixement dels programes Sistema Red, Winsuite i Siltra. Ser graduat en ADE o Relacions Laborals.

Grau en Relacions Laborals o ADE Barcelona 18-05-2017
Empresa

Seleccionem per gestoria del centre de Barcelona un/a graduat/da laboral o ADE perquè gestioni les altes, baixes, IT's, liquidacions etc. de la cartera de clients. La persona haurà d'acreditar experiència en gestories i estar acostumada a un gran volum de treball.Imprescindible haver treballat en gestories i tenir coneixement dels programes Sistema Red, Winsuite i Siltra. Ser graduat en ADE o Relacions Laborals.

Grau en Relacions Laborals o ADE Barcelona 18-05-2017
Empresa

Seleccionem un/a administratiu/va laboral per a una Gestoria del centre de Barcelona. És un requisit indispensable tenir experiència prèvia en Gestories gestionant les altes, baixes, IT, liquidacions, etc.Imprescindible coneixement dels programes Sistema Red, Winsuite i Siltra. Grau en Relacions Laborals o ADE.

Administrativa laboral per Gestoria Barcelona 17-05-2017
Empresa

Precisem la incorporació d'un professional a la nostra plantilla que li motivi el treball en equip, ja que som un grup integrat per gent jove, entusiasta i amb agilitat per treballar conjuntament. Pensem en una persona que aporti dinamisme i il·lusió per a començar un nou projecte. Som un grup que ens caracteritzem per la facilitat en la comunicació i el bon ambient de treball. Les seves funcions consistiran en la selecció de diferents tipus de perfils professionals, així com, dur a terme el seguiment dels clients i la gestió del personal cedit de les nostres empreses clients.Llicenciat/da en Psicologia, diplomat /da en Relacions Laborals o Ciències del treball. Un any d'experiència desenvolupant tasques de selecció de personal. Habilitats comunicatives i d'atenció al client

Tècnic de selecció de personal Barcelona 28-04-2017